خانم رویا احمدی


نام و نام خانوادگی:خانم رویا احمدی

پست سازمانی:مسئول CSR

تحصیلات:لیسانس پرستاری

سابقه کار:10 سال و 7ماه

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

شرح وظایف مسئول استریلیزاسیون:

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۲


برگشت>>

< >