نقشه سایت بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه
Skip Navigation Links.
صفحه اول
Collapse معرفی بیمارستانمعرفی بیمارستان
تاریخچه بیمارستان
رسالت و چشم انداز بیمارستان
ساختار بیمارستان
معرفی ریاست
معرفی مدير بيمارستان
مدیر خدمات پرستاری
واحد روابط عمومی
Collapse بخش های درمانیبخش های درمانی
Collapse کلینیککلینیک
بخش اورژانس
بخش حاد
بخشBICU
بخش ترمیم زخم
اتاق عمل
Collapse پاراکلینیکپاراکلینیک
آزمایشگاه
Collapse فیزیوتراپیفیزیوتراپی
مستندات بخش فیزیوتراپی
رادیولوژی
داروخانه
Collapse واحدهای اداریواحدهای اداری
مدیریت
Collapse واحدکارگزینیواحدکارگزینی
بایگانی پرسنلی
واحداموال
واحد کارپردازی
واحد امور مالی
واحد(IT)
Collapse واحد پذیرش و درآمدواحد پذیرش و درآمد
Collapse واحد مدارک پزشکیواحد مدارک پزشکی
واحد ترخیص
واحد آمار
کد گذاری وبایگانی مدارک پزشکی
واحد تأسیسات
واحد انبار
Collapse واحد تغذیهواحد تغذیه
مستندات واحد تغذیه
واحد تجهیزات پزشکی
واحد بهداشت محیط
واحد نگهبانی و حراست
خدمات
Collapse طرح تکریم ارباب رجوعطرح تکریم ارباب رجوع
بخشنامه طرح تکریم ارباب رجوع
منشور اخلاقی دانشگاه علوم پزشکی
Collapse آشنایی با طرح تکریم ارباب رجوعآشنایی با طرح تکریم ارباب رجوع
پاور پاینت در مورد طرح تکریم
منشور حقوق بیمار
Collapse راهنمای مراجعینراهنمای مراجعین
خدمات قابل ارائه در این مرکز
فرآیند های بیمارستان
بیمه های طرف قرارداد
قوانین و مقررات بیمارستان
منشور اخلاقی رفتاری کارکنان
منشور حقوقی بیماران
Collapse دفتر رسیدگی به شکایات ارباب رجوعدفتر رسیدگی به شکایات ارباب رجوع
فرآیند رسیدگی به شکایات ارباب رجوع
Collapse مددکار اجتماعیمددکار اجتماعی
مستندات واحد مددکاری
شماره های تماس و راه های ارتباطی با بیمارستان
پمفلت های آموزشی سوختگی
پاورپاینت ها
کلیپ های آموزشی در مورد سوختگی
پزشکان بیمارستان
عملکرد واحد امور فرهنگی
ترمیم زخم های دیابتی با دستگاه ازون تراپی
Collapse واحد امور فرهنگیواحد امور فرهنگی
معرفی واحد امور فرهنگی
عملکرد واحد امور فرهنگی
Collapse دفتر پرستاریدفتر پرستاری
Collapse واحد آموزشواحد آموزش
آموزش به بیمار
Collapse آموزش غير پزشكي ( عمومي ) آموزش غير پزشكي ( عمومي )
Collapse آشپزيآشپزي
شيريني هاي بومي ايران
غذاهاي بومي ايران
غذاهاي رژيمي
دسرهای بومی ایران
ديني-مذهبي
کامپیوتر
Collapse آموزش سلامت(کارکنان)آموزش سلامت(کارکنان)
Collapse آموزش سلامت آموزش سلامت
روانشناسي
آموزش به پرسنل
اطلاعات عمومی پزشکی
ايمني و بهداشت (سلامت عمومي)
کلیپ نکات ایمنی و بهداشت ( سوختگی)
کلیپ آموزش استفاده از تجهیزات بیمارستان
سوپروایزر بالینی
Collapse  سوپروایزر کنترل عفونت سوپروایزر کنترل عفونت
اقدامات انجام شده در واحد کنترل عفونت
واحد استریلزاسیون
Collapse مدیریت بحرانمدیریت بحران
اقدامات انجام شده در واحد بحران
Collapse ویژه بیمارانویژه بیماران
راهنماي بيماران
دانستنی های بیماری (بیماران)
Collapse بهبود کیفیت و اعتبار بخشیبهبود کیفیت و اعتبار بخشی
معرفی واحد بهبود کیفیت
Collapse عملکرد دفتر بهبود کیفیت عملکرد دفتر بهبود کیفیت
اقدامات انجام شده در واحد بهبود کیفیت
اعتبار بخشی
Collapse ایمنی بیمارایمنی بیمار
اقدامات انجام شده در واحد ایمنی بیمار
Collapse کمیته های بیمارستانیکمیته های بیمارستانی
کمیته اخلاق پزشکی
طرح نظام تحول و سلامت
فرم ها
گالری تصاویر
كليپ ويديويي
Collapse قوانین و بخشنامه ها قوانین و بخشنامه ها
قانون مدیریت خدمات کشوری
آئین نامه اداری و استخدامی اعضاء غیر هیئت علمی
قوانين و فرايندهاي پرسنلي
انتقادات، پیشنهادات و شکایات
تماس با ما
لینک های مفید
< >