سرپرست بیمارستان

1402/1/15 0:0

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر محمدرضا شبانکاره

پست سازمانی:سرپرست بیمارستان

تحصیلات:دکترای عمومی

سابقه کار:

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

 

شرح وظایف سرپرست بیمارستان :

1)نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی ،درمانی و اداری بیمارستان.

2)تعیین خط مشی های لازم به مسئولین واحدها.

3)نظارت و سرپرستی بر تنظیم بودجه سالانه و امضاءاسناد مالی پس از رسیدگی.

4)بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندیهای مرکز.

5)ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذیربط دانشگاه.

6)امضاء کلیه نامه ها،احکام،مکاتبات اداری و مالی مرکز.

7)تأیید نهای ارزشیابی سالانه کارکنان.

8)اجرای کلیه دستورالعمل های ابلاغی از طرف دانشگاه.

9)شرکت در دوره های لازم مدیریتی و معرفی کارکنان مرکز جهت شرکت در دوره های لازم جهت ارتقاءمهارتهای شغلی.

10)اجرای سایر دستورات مقامات ذیربط دانشگاه در مرکز.

 

 


 


کلمات کلیدی:
دکتر.محمدرضا     .شبانکاره     سرپرست.بیمارستان     سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   1 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >