سرپرست بیمارستان

1401/11/13 0:0

 

نام و نام خانوادگی:خانم دکتر عصمت حیدری

پست سازمانی:سرپرست بیمارستان

تحصیلات:دکترای  آموزش سلامت

سابقه کار:25سال7ماه

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

 1)کارشناس مسئول بهداشت خانواده در شبکه بهداشت و درمان.

2)معاونت بهداشتی.

3)رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه از سال99 تا کنون

 

شرح وظایف ریاست بیمارستان :

1)نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی ،درمانی و اداری بیمارستان.

2)تعیین خط مشی های لازم به مسئولین واحدها.

3)نظارت و سرپرستی بر تنظیم بودجه سالانه و امضاءاسناد مالی پس از رسیدگی.

4)بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندیهای مرکز.

5)ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذیربط دانشگاه.

6)امضاء کلیه نامه ها،احکام،مکاتبات اداری و مالی مرکز.

7)تأیید نهای ارزشیابی سالانه کارکنان.

8)اجرای کلیه دستورالعمل های ابلاغی از طرف دانشگاه.

9)شرکت در دوره های لازم مدیریتی و معرفی کارکنان مرکز جهت شرکت در دوره های لازم جهت ارتقاءمهارتهای شغلی.

10)اجرای سایر دستورات مقامات ذیربط دانشگاه در مرکز.

 

 


 


کلمات کلیدی:
دکتر.عصمت     .حیدری     سرپرست.بیمارستان     سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   17 ارديبهشت 1402

تعداد بازدید:   ۶

 


چاپ
< >