چارت سازمانی
Skip Navigation Links.
Collapse   ریاست بیمارستان   ریاست بیمارستان
  دکترمحمدجواد طاهری
Collapse   متصدی دفتر   متصدی دفتر
  خانم مریم رستمی
Collapse   مدیر داخلی   مدیر داخلی
  آقای امیر زارع
Collapse   واحدامورمالی   واحدامورمالی
  مصیب خزایی-مسئول امورمالی
Collapse   حقوق و دستمزد   حقوق و دستمزد
  خانم فاطمه حیاتی
Collapse   حسابدار   حسابدار
  آقای حسن حسنی
Collapse   واحد تدارکات و کارپردازی   واحد تدارکات و کارپردازی
  آقای علی مولایی
Collapse   واحد ITو فناوری اطلاعات   واحد ITو فناوری اطلاعات
  آقای داود جوهری
Collapse   واحدتأسیسات   واحدتأسیسات
  آقای حسین روستایی
  آقای سیدعبدالرضا حسینی حقیقی
Collapse   واحد نگهبانی و حراست   واحد نگهبانی و حراست
  آقای علی حیات داودی
  آقای کوروش حیات داودی
  آقای عبدالجلیل بهمنی
  آقای رحیم درفشیان
Collapse   واحد بهداشت محیط   واحد بهداشت محیط
  خانم محبوبه قاسمی
Collapse   واحد تغذیه   واحد تغذیه
  خانم فاطمه طاهری
Collapse   واحد تجهیزات پزشکی   واحد تجهیزات پزشکی
  خانم مریم غلامی
Collapse   واحد انبار   واحد انبار
  آقای حیدررستگار
Collapse   واحد اموال   واحد اموال
  خانم اعظم شاعری
Collapse   واحد کارگزینی   واحد کارگزینی
  آقای مهراب نوبری
Collapse   واحدبایگانی   واحدبایگانی
  خانم اعظم بهمیاری
Collapse   واحد پذیرش و درآمد   واحد پذیرش و درآمد
  آقای سیداحمد موسوی
Collapse   واحد مدارک پزشکی   واحد مدارک پزشکی
  خانم لیلا حسین زاده
Collapse   واحد کد گذاری   واحد کد گذاری
  خانم لیلا حسین زاده
Collapse   واحد آمار   واحد آمار
  خانم لیلا حسین زاده
Collapse   واحد ترخیص   واحد ترخیص
  آقای سیروس بهزادی
Collapse   دفترپرستاری   دفترپرستاری
  خانم صدری زاهدی راد
Collapse   واحد داروخانه   واحد داروخانه
  خانم فریده منصوری لقب - کارپرداز دارویی
  خانم فاطمه رزاقی- تکنسین داروخانه
  خانم دکتر رویا کدایی-مسئول فنی داروخانه
Collapse   واحد آزمایشگاه   واحد آزمایشگاه
  خانم سیما عرب زاده - مسئول آزمایشگاه
  آقای عبداله عباسی - کاردان آزمایشگاه
Collapse   واحدفیزیوتراپی   واحدفیزیوتراپی
  خانم مهناز ملاحان
  آقای افشین ویسی زاده
Collapse   واحدرادیولوژی   واحدرادیولوژی
  آقای ناصر حیات داودی
  خانم زینب حیات داودی چهارمحالی
Collapse   بخش اورژانس   بخش اورژانس
  خانم ساره امیری
  آقای ابوفاضل بدخشان
  خانم لیلا کوهی
Collapse   بخش BICU   بخش BICU
  آقای سجاد غلامی سرپرستار بخشBICU
  خانم لیلی احمدی -پرستار
  خانم سمیه حسین پور دولت آباد-پرستار
  خانم رسمیه ملک زاده-پرستار
  آقای رسول بهرامیان-پرستار
  خانم زهرا افروغ - کارشناس هوشبری
  خانم مهتاب شاهرخی فرد- کارشناس هوشبری
  خانم سیده فائزه حسینی - بهیار
  خانم سیما بهمیاری - کمک پرستار
  خانم حکیمه بهمیاری -منشی بخش
Collapse   بخش حاد   بخش حاد
  آقای منصور زارعی-سرپرستار بخش حاد
  خانم عفت بامیان-پرستار
  خانم فاطمه فرخی-پرستار
  خانم اکرم مختاریان کازرونی-پرستار
  خانم خدیجه محمدی- بهیار
  خانم میترا طاهری- بهیار
  خانم صدیقه رستگار-بهیار
  اقای حبیب اله یزدان پناه -بهیار
  آقای محسن سعدآبادی -بهیار
  خانم فاطمه شهمرادی-بهیار
  آقای سیدمرتضی سعادت پور- بهیار
  آقای داود صلح جو-بهیار
  آقای امراله کیارستمی -کمک بهیار
  آقای سیدفخرالدین نیک روش -منشی بخش حاد
  آقای حسین خوشرفتار- کمک پرستار
Collapse   بخش ترمیم زخم   بخش ترمیم زخم
  واحد بخش ترمیم زخم
Collapse   اتاق عمل   اتاق عمل
  اتاق عمل
Collapse   واحد کنترل عفونت   واحد کنترل عفونت
  خانم رویا احمدی
Collapse   واحد آموزش   واحد آموزش
  خانم لیلا خضری
Collapse   واحد استریلزاسیون(CSR)   واحد استریلزاسیون(CSR)
  خانم رویا احمدی
Collapse   واحد روابط عمومی   واحد روابط عمومی
  خانم اعظم شاعری
Collapse   مددکار اجتماعی   مددکار اجتماعی
  خانم فاطمه رزاقی
Collapse   بحران   بحران
  خانم لیلی احمدی

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >