برگزاری دوره آموزشی مهارتهای زندگی، خودآگاهی ،حل مسئله با خشم و مدیریت استرس

18 خرداد 1401

دوره  آموزشی  مهارتهای زندگی، خودآگاهی ،حل مسئله با خشم  و مدیریت استرس  در مورخ1401/03/17 و1401/03/18 در سالن آموزش بیمارستان سوانح سوختگی گناوه  برای  کلیه پرسنل بیمارستان با  تدریس آقای شادمان رحمانی راس ساعت8:30  با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.