اولین جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا در دفتر ریاست بیمارستان سوانح سوختگی

24 فروردين 1401

در تاریخ1401/01/23 اولین جلسه کمیته مدیریت خطر حوادث و بلایا در دفتر ریاست بیمارستان برگزارشد .در این جلسه در مورد مصوبات جلسات سال1400 چالش ها و نقاط ضعف و قوت بیمارستان در مقابله با بحرانها صحبت شد و همچنین در مورد ایمنی بیمارستان و کارکنان نیز برنامه ریزی شد و اعضای کمیته در این راستا پیشنهادهایی ارائه کردند که طبعاً در راستای رسیدن به این اهداف مشکلاتی نیز وجود دارد که راهکارهایی ارائه و مورد نقد و بررسی قرار گرفتند.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.