برگزاری دوره آموزشی کار با دستگاه های تجهیزاتی

28 مهر 1400
دوره آموزشی کار با دستگاه ها و نحوه کاربری و نگهداشت آن در بیمارستان سوانح سوختگی برگزار شد.

 دوره  آموزشی  کار با دستگاه ها و نحوه کاربری و نگهداشت  آنها  در مورخ1400/07/27 و1400/07/28 در سالن آموزش بیمارستان سوانح سوختگی گناوه  برای کادر درمان  با تدریس  خانم سیده مریم موسوی  کارشناس  تجهیزات پزشکی با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.