ارزیابی اعتبار بخشی بیمارستان سوانح سوختگی گناوه در مورخ4/10/99

6 دی 1399
در راستای اجرای برنامه اعتباربخشی بیمارستان های کشور، بازدید اعتباربخشی از بیمارستان سوانح سوختگی گناوه توسط ارزیابان ارشد دانشگاه مشهد ، به سرپرستی خانم رجبی و آقای صنعتی ، در روز پنجشنبه4/10/99 صورت گرفت.

در این بازدید ، تمامی واحدها و بخش های مرکز توسط ارزیابان، و طبق سنجه های ابلاغی از وزارت متبوع مورد تجزیه و تحلیل و ارزیابی قرار گرفتند که در اختتامیه ی پایش، ارزیابان ارشد وضعیت اعتبار بخشی بیمارستان را رضایت بخش اعلام کردند.


 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.