برگزاری دوره آموزشی CPR

28 آبان 1399
دوره آموزشی CPR به صورت حضوری در بیمارستان سوانح سوختگی گناوه برگزار گردید.

درتاریخ12  و 14 آبانماه99 با توجه به ضرورت برگزاری دوره آموزشی CPR به صورت حضوری  و رعایت فاصله گذاری اجتماعی  و تعداد اندک در سالن آموزش بیمارستان سوانح سوختگی گناوه برگزار گردید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.