بازدید کارشناس تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو از بیمارستان سوانح سوختگی گناوه

4 آذر 1398
کارشناس تجهیزات پزشکی معاونت غذا و دارو از بیمارستان سوانح سوختگی گناوه بازدید نمود.

در روز دوشنبه مورخه98/9/4 سرکار خانم صحرایی کارشناس تجهیزات پزشکی  معاونت غذا و دارو از این بیمارستان بازدید نمود وی در رابطه با مشکلات کنونی مراکز بیمارستانی و بدهی متمرکز صحبت واز ملزومات ، تجهیزات بخشها  و انبار ملزومات بازرسی کرد  و در پایان گفت : خریدها حتما از اصناف مجاز صورت گیرد.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.