بازدید بازرسین محترم وزارت بهداشت و دانشگاه از بیمارستان سوانح سوختگی

2 فروردين 1398
بازرسین محترم وزارت بهداشت و دانشگاه از بیمارستان سوانح سوختگی گناوه بازدید کردند.

بازرس محترم وزارت بهداشت جناب آقای حیدری و بازرس محترم دانشگاه جناب آقای ستوده ضمن تبریک سال نو  به بیماران و پرسنل این مرکز ،از نزدیک با بیماران و نحوه ارائه خدمات و رضایتمندی آنان از این بیمارستان گفت و گو نمودند.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.