عوامل خودسوزی از نظر روانشناس بیمارستان سوانح سوختگی گناوه

27 مهر 1396
بیشترین گروه جنسی که دست به خودسوزی زده اند را خانم تشکیل داده اند .

کارشناس روانشناس بیمارستان سوانح و سوختگی گناوه گفت : در شش ماه اول سال 1395 در بیمارستان سوانح و سوختگی 105 نفر بستری شده اند که از این تعداد  17 درصد خودسوزی بوده است و مابقی براثر حادثه دچار سوختگی شده اند و در شش ماه اول سال 1396 ، 71 نفر در بیمارستان سوانح و سوختگی بستری که از این تعداد 4 درصد خودسوزی بوده است و مابقی براثر حادثه دچار سوختگی شده اند،

وی در ادامه عنوان داشت : بیشترین گروه سنی که دست به خودسوزی زده اند بین گروه 16 تا 40 ساله می باشد و سوختگی با نفت صورت گرفته است .

بیشترین گروه جنسی که دست به خودسوزی زده اند را خانم تشکیل داده اند .

خانم فاطمه معین افزودند : در شش  ماه اول 95 تنها یک مورد خودسوزی ، و در شش ماه اول سال 96 دو مورد خودسوزی مربوط به شهرستان گناوه بوده و مابقی مربوط به  شهرستان و استانهای هم جوار می باشد .

کارشناس روانشناس بیمارستان بیان داشت : با توجه به برسی های به عمل آمده طبق چک لیست روانشناسی و همچنین جلسات متعدد مشاوره ای که با این بیماران صورت گرفته  در اکثر موارد مشخص گردیده ، بیماران دارای پیش زمینه بیماری روحی و روانی بوده که متاسفانه به دلیل عدم مراجعه به روانپزشک (با این تفکر که در عرف و جامعه امر پسندیده ای نبوده و به عنوان یک شخص روانی انگشت نما می شوم) تحت درمان قرار نگرفته اند تا اینکه بیماری آنها پیشرفت کرده که یکی از عواقب آن خودسوزی می باشد .

فاطمه معین بیان داشت که در طول اقامت این بیماران در بیمارستان ،  توسط روانشناس و راونپزشک ویزیت می گرددند و پس از ترخیص به بیمار و همراهان تاکید می گردد که مجدد در محل زندگی خود تحت نظر روان پزشک قرار گیرند.

همچنین ایشان عنوان کرده اند : هماهنگی های لازم با اداره بهزیستی شهرستان جهت تحت نظر قرار گرفتن بیماران با علل خودسوزی توسط روانپزشک و روانشناس به وجود آمده است .

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.