برگزاری جلسه اعتبار بخشی در بیمارستان سوانح سوختگی گناوه

22 مهر 1396
در تاریخ 96/7/22 جلسه ای با حضور کلیه مسئولین بیمارستان در سالن اجتماعات برگزار گردید

در طی این جلسه ، سنجه های انجام شده توسط مسئولین مورد بررسی قرار گرفت .

در ادامه جلسه هر کدام از مسئولین گزارشی از عملکرد دوهفته گذشته بخش خود را ارائه نمودند.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.