آخرین پادکستهای آموزش استفاده از تجهیزات بیمارستانی
    
آموزش استفاده از بک برد
10 مهر 1402

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
آموزش استفاده از بک برد (کلیپ دوم)
10 مهر 1402

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< فروردین اردیبهشت >>
تعداد بازدید:   ۱
 
< >