آخرین پادکستهای آموزش استفاده از تجهیزات بیمارستانی
    
آموزش استفاده از بک برد
22 آبان 1396

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

    
آموزش استفاده از بک برد (کلیپ دوم)
22 آبان 1396

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< اردیبهشت خرداد >>
تعداد بازدید:   ۲
 
< >