آخرین پادکستهای نکات آموزشی در مورد سوختگی
    
ترقه ( مراقب چهارشنبه سوری باشید)
10 مهر 1402

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

هر ساله در پایان سال شاهد تعداد زیادی سوختگی و قطع عضو بدلیل استفاده از ترقه ها هستیم


  download

    
سوختگی کودکان با آب جوش در حمام
10 مهر 1402

با توجه به بی توجه ای والدین ، تعدادی از سوختگی های کودکان در هنگام حمام کردن رخ می دهد


  download

    
کمکهای اولیه در سوختگی
10 مهر 1402

فلش بر روي دستگاه شما نصب نميباشد.لطفا از اين مسير دريافت نماييد

خانواده های محترم یکی از اقداماتی که شما پس از سوختگی کوچک می توانید انجام دهید اینست که به مدت حدود 10دقیقه زیر شیر آب نگه دارید که در این کلیپ توسط صلیب سرخ بریتانیاآموزش داده می شود.


  download

    
آموزش همگانی-کمک های اولیه-سوختگی
15 آبان 1396


  download

 
 آرشیو
 
از تا  
<< فروردین اردیبهشت >>
تعداد بازدید:   ۱
 
< >