کارشناس

1

12 خرداد 1400
واحد تغذیه

 

16 فروردين 1400
تاثیر آلزایمر بر زندگی شخصی فرد و خانواده بیمار
تقربیا 50 درصد بیماران مبتلا به آلزیمر قبل از بروز تغییرات شخصیتی دچار افسردگی می شوند

 
1
< >