پمفلت

1

26 آبان 1402
پمفلت خودکشی
تعریف خودکشی : خودکشی تلاش آگاهانه به منظور خاتمه دادن به زندگی شخص توسط خودش می باشد که ممکن است این تلاش به اقدام تبدیل گردد یا فقط به شکل احساس در فرد بماند.

 

5 امرداد 1402
پمفلت سم و حشره (سوسك)
مبارزه با حشرات(سوسک) تا کنون بیش از هزار نوع سوسک شناسایی شده که فقط تعداد محدودی از آنها تمایل به ورود به اماکن مسکونی انسان را داشته است

 

15 فروردين 1402
پمفلت های آموزشی سوختگی

 

15 فروردين 1402
مستندات واحد تغذیه
مستندات واحد تغذیه

 
1
< >