واحد

1 2

15 خرداد 1402
واحد کارپردازی

 

15 خرداد 1402
واحد پذیرش و درآمد

 

14 خرداد 1402
واحد تجهیزات پزشکی

 

2 خرداد 1402
واحد ترخیص

 

2 ارديبهشت 1402
واحد رادیولوژی
معرفی واحد رادیولوژی و نوع ارائه خدمات

 

2 ارديبهشت 1402
واحد داروخانه
معرفی واحد داروخانه و نوع خدمات ارائه شده

 

17 فروردين 1402
خدمات

 

15 فروردين 1402
واحد کارگزینی

 

15 فروردين 1402
مستندات واحد تغذیه
مستندات واحد تغذیه

 

10 فروردين 1402
واحد اموال

 
1 2
< >