سوانح.سوختگی

1 2 3 4 5 6

25 آبان 1399
معرفی بهبود کیفیت

20 آبان 1399
بیانیه رسالت و چشم انداز بیمارستان سوانح سوختگی

 

10 آبان 1399
فرآیند پروتکل درمانی پرسنل درهنگام تماس شغلی با خون بیمار

 

1 آبان 1399
رسیدگی به انتقادات ، پیشنهادات و شکایات

 

18 مهر 1399
مستندات مددکاری

 

16 تير 1399
تاثیر آلزایمر بر زندگی شخصی فرد و خانواده بیمار
تقربیا 50 درصد بیماران مبتلا به آلزیمر قبل از بروز تغییرات شخصیتی دچار افسردگی می شوند

 

10 تير 1399
واحد کارگزینی

 

9 تير 1399
واحد امورمالی
معرفی واحد امور مالی و شرح وظایف آن

 

2 تير 1399
بخش فیزیوتراپی
معرفی بخش فیزیوتراپی و نوع ارائه خدمات

 

2 تير 1399
واحد رادیولوژی
معرفی واحد رادیولوژی و نوع ارائه خدمات

 
1 2 3 4 5 6
< >