روان

1

18 مهر 1399
مستندات مددکاری

 

16 تير 1399
تاثیر آلزایمر بر زندگی شخصی فرد و خانواده بیمار
تقربیا 50 درصد بیماران مبتلا به آلزیمر قبل از بروز تغییرات شخصیتی دچار افسردگی می شوند

 

7 امرداد 1397
سرویس راون شناسی
این سرویس شامل پزشک متخصص روان پزشکی و روانشناس می باشد

 
1
< >