اقدامات انجام شده در واحد ایمنی بیمار

1402/4/5 0:0

 

اقدامات انجام شده در واحد ایمنی بیمار:

* برنامه عملیاتی ایمنی بیمار.

*فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته.

*7قانون دارویی.

*7 گام ایمنی بیمار.

*پوستر ایمنی بیمار.

*پوستر محاسبات دارویی در بخش ویژه.

*فرم آموزش به بیمار.

 

کلمات کلیدی:
اقدامات     ایمنی.بیمار     بیمارستان.سوانح.سوختگی     شهرستان     .گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   1 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >