واحد امورمالی

1400/2/9 0:0
معرفی واحد امور مالی و شرح وظایف آن

نام و نام خانوادگی:آقای مصیب خزایی

سمت:مسئول امورمالی

تحصیلات:کارشناس حسابداری

سابقه کار:31سال

شماره تماس:07733124602

************************************************************

نام و نام خانوادگی:آقای حسن حسنی

سمت:حسابدار تعهدی

تحصیلات:کارشناس حسابداری

سابقه کار:

شماره تماس:07733124602

**********************************************************

نام و نام خانوادگی:خانم فاطمه حیاتی

سمت: حسابدار حقوق و دستمزد

تحصیلات:

سابقه کار:

شماره تماس:07733124602


شرح وظایف:

 

 1. بررسی و تایید اسناد حسابداری و ارائه تراز آ‍مایشی ماهانه
 2. بررسی و تایید کلیه پرداخت ها با توجه به آیین نامه ها ومجوزهای مربوطه
 3. نظارت بر بستن حسابهای پایان سال
 4. همکاری با معاون مدیر مالی به منظور تهیه صورتهای مالی
 5. بررسی و تایید اعلامیه بدهکار وبستانکار صادره توسط بانک
 6. اتخاذ ترتیبات لازم جهت تهیه صورتها و اطلاعات مورد لزوم حسابرسان و بازرسان قانونی وجوابگویی به آنان
 7. نظارت مستمر بر نحوه عمل هریک از کارکنان واحد حسابداری و حصول اطمبنان نسبت به صحت انجام امور بر اساس شرح وظایف تعیین شده
 8.  پیشنهاد کلاسهای آموزشی  به منظور آموزش کارکنان امور مالی  
 9. اتخاذ ترتیبات مقتضی جهت پرداخت به موقع تعهدات شبکه
 10. همکاری و تشریک مساعی با مدیریت امورمالی در جهت بهبود روشها و سیستم های مالی
 11. ارائه پیشنهاد به مدیر امور مالی در خصوص تامین نیروی انسانی مورد نیاز واحد مربوطه
 12. پیشنهاد ایجاد ، حذف یا تغییر در حسابهای مالی به مدیر امور مالی
 13. نظارت بر نگهداری مناسب اسناد ، دفاتر ومدارک و پرونده های مالی
 14. ارائه گزارش و لیست محاسبات حقوق به اداره دارایی.
 15. پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شاغل و بازنشسته و سایر هزینه ها
 16. نگهداری احکام مربوط به کارکنان قراردادی کار معین و تهیه و تنظیم لیست حقوق و پرداخت حقوق و انجام امور مربوط به کسورات
 17. محاسبه و صدور سند اضافه کار و ماموریت.

 

کلمات کلیدی:
امور     -     مالی     سوانح.سوختگی    

تاریخ بروز رسانی:   22 شهريور 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >