معرفی آزمایشگاه

1403/1/15 0:0

معرفی واحد آزمایشگاه:
 

بخش آزمایشگاه بیمارستان سوانح و سوختگی به صورت شیفت صبح توسط پرسنل مجرب  در خدمت بیماران محترم می باشد،خدمات این بخش شامل بیماران سرپایی و بستری می شود.

در این بخش انواع آزمایشات زیر صورت می گیرد: :

CBC -ESR-CRP - گروه خون - آزمایش ادرار - آزمایش مدفوع - کشت ادرار - کشت مدفوع -کشت انواع مایعات بدن -کشت ترشحات حلق -کشت خون - کشت گلو - آزمایشهات بیوشیمی شامل آزمایش قند خون - چربیها ( شامل تری گلیسیرید -کلسترول -HDL -LDL ) آزمایشات کلیه ( شامل BUN -کراتی نین) آزمایشات کبدی ( شامل SGOT- SGPT -آلکالین فسفاتاز-بیلیروبین ) آلبوبین -پروتئین -سدیم -پتاسیم -کلسیم

 

شرح وظایف این بخش:

 انجام آزمایشات -نمونه برداری از بخش های بستری و غیر بستری - گرفتن کشت از بخشها - شرکت در جلسات آموزشی - رعایت اصول ایمنی در حین کار -همکاری و هماهنگی با مسئولین

پرسنل شاغل در این بخش شامل:1نفر کارشناس آزمایشگاه ،1نفر کارادن آزمایشگاه .


مسئول بخش: آقای علی آردانه

سمت: مسئول آزمایشگاه

مدرک تحصیلی :کارشناس آزمایشگاه

سابقه کار:1سال

 

مسئول بخش: آقای مختارشیخ

سمت: کارشناس آزمایشگاه

مدرک تحصیلی :کارشناس آزمایشگاه

سابقه کار:12سال

 

 

کلمات کلیدی:
علی.آردانه     آزمایشگاه.     بیمارستان.سوانح.سوختگی     شهرستان     .گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   18 تير 1403

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >