پمفلت در مورد حجاب

1392/3/9 0:0
حجاب از دیدگاه قرآن :
حجاب یکی از اح کام اسلامی است که برای پوشش مردان و زنان وضع شده است.
در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد

 

 

 

حجاب از دیدگاه قرآن

 

حجاب یکی از احکام اسلامی است که برای پوشش مردان و زنان وضع شده است.در قرآن مجید بیش از ده آیه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارد.یکی از این آیات ،آیه 95 سوره احزاب است:)یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المومنین یدنین علیهن من جلا بیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یوذین و کان الله غفورا رحیما(ای پیامبر ،به زنان و دخترانت و نیز به زنان مومنین بگو خود را بپوشانند تا شناخته نشوند و مورد اذیت قرار نگیرند و خداوند بخشنده مهربان است.

واژه جلاب به معنای یک پوشش سراسری است،یعنی زن باید همه اندامش پوشیده باشد تا همچون گلی لطیف از دسترس هوسرانان مصون و محفوظ باشد.در سوره نور آیه

13 نیز مفصلاَ در مورد حجاب و حرمت ن گاه به نامحرمان سخن به میان آمده است.

 

شما مي توانيد متن كامل پمفلت در مورد حجاب را از قسمت فايل متن دانلود كنيد


تاریخ بروز رسانی:   9 خرداد 1392

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >