نظام طرح تحول و سلامت
1

18 ارديبهشت 1402
نظرسنجی از نحوه ارائه خدمات بیمارستانها
نظرسنجی

 

16 ارديبهشت 1402
گام نخست طرح تحول و سلامت
اولین گا دولت تدبیر و امید

 

14 ارديبهشت 1402
طرح تکریم ارباب رجوع از طرف استانداری
تکریم.ارباب.رجوع

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >