اقدامات انجام شده در واحد ایمنی بیمار

1400/4/5 0:0

اقدامات انجام شده در واحد ایمنی بیمار:

* برنامه عملیاتی ایمنی بیمار.

*فرم گزارش فوری وقایع ناخواسته.

کلمات کلیدی:
ایمنی     -     بیمار     سوانح.سوختگی    

تاریخ بروز رسانی:   23 شهريور 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >