اقدامات انجام شده در واحد بهبود کیفیت

1399/1/1 0:0

 اقدامات انجام شده در واحد بهبود کیفیت:

* برنامه عملیاتی بیمارستان.

* برنامه استراتژیک بیمارستان.

* آیین نامه کمیته های بیمارستانی.

* کتابچه فرآیندهای بیمارستان.

 

 

کلمات کلیدی:
بهبود     -     کیفیت     سوانح.سوختگی    

تاریخ بروز رسانی:   29 تير 1399

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >