پزشکان بیمارستان

1399/1/1 0:0

لیست پزشکان بیمارستان سوانح سوختگی گناوه

   *  این پزشکان تمامی بیماران بیمارستان سوختگی را در کل ماه و طی24 ساعت شبانه روز کاور می کنند.

 

 

کلمات کلیدی:
پزشکان-     متخصص     سوانح.سوختگی    

تاریخ بروز رسانی:   29 تير 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >