اقدامات انجام گرفته در واحد بحران

1402/1/15 0:0

 

 *بحران

* شرح وظایف اعضای بحران

* برنامه عملیاتی بحران

*فرآیند فراخوانی سیستم بحران

* کدهای ضروری در بحران

 

 

 

 

  

کلمات کلیدی:
اقدامات     مدیریت.بحران     بیمارستان.سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   6 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >