پمفلت های آموزشی سوختگی

1402/1/15 0:0

 

 

 

 پمفلت تغذیه در بیماران سوختگی

پمفلت اقدامات فوری در محل سانحه  آتش سوزی

پمفلت پیوند پوست(گرافت)

پمفلت پیشگیری از سوختگی

پمفلت پیشگیری از سوختگی اطفال

پمفلت سوختگی شیمیایی

پمفلت مراقبت های تغذیه ای در سوختگی

پمفلت تغذیه تکمیلی در کودکانی که دچار سوختگی شده اند

 پمفلت خود مراقبتی در سوختگی شیمیایی

پمفلت خود مراقبتی سوختگی در بیماران قلبی

پمفلت خود مراقبتی سوختگی در بیماران  مبتلا به سرطان

پمفلت خود مراقبتی در سوختگی حرارتی

پمفلت  خود مراقبتی در سوختگی الکترونیکی

پمفلت خود مراقبتی در پانسمان نقره

پمفلت چگونه باید از زخم سوختگی مراقبت کرد؟

پمفلت تغذیه و سوختگی

پمفلت بارداری و سوختگی

پمفلت تغذیه در بیماران سوختگی

پمفلت پانسمان آمنیون

پمفلت آموزش بعد از ترخیص بیمار سوختگی

اقدامات لازم در مقابله با کرونا

مقابله با بیماری کرونا پس از ترخیص از بیمارستان

 

 

کلمات کلیدی:
پمفلت.آموزشی     بیمارستان.سوانح.     سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   19 دی 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >