پمفلت های آموزشی سوختگی

1399/1/1 0:0

 

پمفلت تغذیه در بیماران سوختگی

پمفلت پانسمان آمنیون

پمفلت اقدامات فوری در محل سانحه  آتش سوزی

پمفلت پیوند پوست(گرافت)

پمفلت پیشگیری از سوختگی

پمفلت پیشگیری از سوختگی اطفال

پمفلت سوختگی شیمیایی

پمفلت مراقبت های تغذیه ای در سوختگی

پمفلت تغذیه تکمیلی در کودکانی که دچار سوختگی شده اند

کلمات کلیدی:
پمفلت     -     آموزشی     سوانح.     سوختگی        

تاریخ بروز رسانی:   29 تير 1399

تعداد بازدید:   ۲۴

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >