پمفلت های آموزشی سوختگی

1400/1/15 0:0

 

پمفلت تغذیه در بیماران سوختگی

پمفلت پانسمان آمنیون

پمفلت اقدامات فوری در محل سانحه  آتش سوزی

پمفلت پیوند پوست(گرافت)

پمفلت پیشگیری از سوختگی

پمفلت پیشگیری از سوختگی اطفال

پمفلت سوختگی شیمیایی

پمفلت مراقبت های تغذیه ای در سوختگی

پمفلت تغذیه تکمیلی در کودکانی که دچار سوختگی شده اند

اقدامات لازم در مقابله با کرونا

مقابله با بیماری کرونا پس از ترخیص از بیمارستان

 

کلمات کلیدی:
پمفلت     -     آموزشی     سوانح.     سوختگی        

تاریخ بروز رسانی:   23 آبان 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >