واحد مدارک پزشکی

1402/3/1 0:0

 

 

نام و نام خانوادگی:خانم لیلا حسین زاده

پست سازمانی:مسئول مدارک پزشکی

تحصیلات: فوق لیسانس مدارک پزشکی

سابقه کار:12سال7ماه

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

شرح وظایف مسئول مدارک پزشکی :

 

(1 تقسیم کار بین پرسنل تحت سرپرستی و نظارت بر نحوه صحیح عملکرد ایشان.
(2
شرکت در کمیته های بیمارستانی ذیربط و تنظیم و پیگیری صورتجلسات کمیته مدرک پزشکی بعنوان دبیر کمیته.
(3
نظارت بر صدور گواهی فوت.
(4
نظارت بر تکمیل بودن پرونده ها در زمان پذیرش تا ترخیص بیمار.
(5
تهیه گزارشات ، اطلاعات و آمارهای مختلف برای مقامات ذیصلاح.
(6
پیگیری نامه های اداری و قضایی(بیمه ، پزشکی قانونی ، دادگاه ، نیروی انتظامی و ...) با رعایت اصول محرمانگی.
(7
برآورد و پیگیری نیازهای بخش مدارک پزشکی.
(8
نظارت بر ورود و خروج پرونده ها.
(9
نظارت بر نحوه پاسخگویی به شکایات قانونی.
(10
همکاری در تحویل پرونده جهت امور تحقیقاتی.
(11
درخواست و نظارت بر تهیه کلیه فرمها و پوشه های پرونده های بیمارستانی.
(12
بررسی و تحقیق درباره طراحی و اصلاح بهبود فرمهای مدارک پزشکی ، روشهای کار ، وسایل ، جا و مکان بخش مدارک پزشکی.
(13 
بررسی آمار و گزارش اقدامات واحد مربوطه به صورت ماهیانه جهت ارائه به مقام مافوق.
(14
شرکت در برنامه های آموزشی- تحقیقاتی و مطالعه آخرین پیشرفتها در زمینه شغلی.
(15
آموزش تئوری و عملی افراد تحت نظر.
(16
نظارت بر رعایت نظم و انضباط اداری پرسنل.
(17
پیگیری تأمین نیروی انسانی در واحد مربوطه.
(18
تهیه برنامه کشیک پرسنل و محاسبه ساعت اضافه کار و امتیاز طرح مشارکت کارکنان با هماهنگی واحدهای ذیربط.
(19
ارزشیابی سالیانه و ماهیانه کارکنان تحت پوشش.
(20
برنامه ریزی ، تقسیم کار و در صورت مرخصی جایگزینی نیرو در واحد مربوطه.
(21
نظارت بر عمکرد و نحوه برخورد کارکنان تحت پوشش.
(22
برقراری ارتباط منطقی بین بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان.
(23
پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود.


 

کلمات کلیدی:
مدارک.پزشکی     بیمارستان.سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   6 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >