واحد آمار

1402/1/8 0:0

نام و نام خانوادگی:خانم لیلا حسین زاده

پست سازمانی:مسئول آمار

تحصیلات:کارشناس مدارک پزشکی

سابقه کار:14سال

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

شرح وظایف مسئول آمار:

1)پیگیری و تکمیل آمار و اطلاعات بخش های کلینیکی و پاراکلینیکی در پایان هر ماه و ارسال به واحد آمار و مدارک پزشکی .
2) جمع بندی و آنالیز آمار کلیه بخشهای کلینیکی ، پاراکلینیکی و پشتیبانی در مقاطع ماهانه ، فصلی ، 6 ماهه و سالیانه.
3)تهیه نمودارهای آمار بیمارستانی در مقاطع فصلی ، 6 ماهه و سالیانه.
4)تحلیل کمی عملکرد پزشکان در مقاطع 6 ماهه و سالیانه.
5) پاسخگویی به سازمانهای خارج بیمارستانی در مورد آمارهای درخواستی بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان.
6) پاسخگویی به واحدهای درون بیمارستانی در مورد آمارهای درخواستی بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان.
7) ارسال آمار به مراکز ذیربط تحت پوشش دانشگاه بر حسب ضرورت بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان.
8) ثبت و نگهداری اطلاعات خام ، نمودارها و شاخصهای آماری محاسبه شده در کامپیوتر.
9) پاسخگویی به محققان در زمینه اطلاعات آماری بعد از هماهنگی با مسئول بخش و مدیر / ریاست بیمارستان.
10)بایگانی آمارهای جمع آوری شده از واحدهای مختلف بیمارستان و نمودارها و شاخصهای ذیربط.
11) جمع آوری و نگهداری اطلاعات مربوط به بیماران فوت شده.
12) همکاری و ارتباط نزدیک با پرسنل واحدهای بخش مدارک پزشکی و سایر بخشهای بیمارستان
13) پیگیری و انجام اموری که از طرف مقام مافوق ابلاغ می شود.


کلمات کلیدی:
آمار     واحد.پذیرش     سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   6 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >