واحد پذیرش

1402/1/14 0:0

 

نام و نام خانوادگی:آقای سیروس بهزادی

پست سازمانی:مسئول پذیرش و درآمد

تحصیلات:لیسانس حسابداری

سابقه کار:30سال2ماه

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

شرح وظایف مسئول درآمد:

 1.  نظارت براجرای صحیح تعرفه های خدمات درمانی  طبق دستورالعمل وزارت بهداشت ودرمان
 2.  بررسی و کنترل مجموع عملکـرد صندوقها بر اساس گزارشات HIS مطابقت قبوض برگشتی و فیشهای واریـز به بانک
 3.  تهیه گزارش بازدیدوارسال به معاونت درمان وارسال رونوشت به مدیریت امور مالی دانشکده
 4.  کنترل  صورت حساب واریزی سازمان های بیمه ومقایسه با صورتحساب های  بانکی، واحدها ی تابعه ،ودر صورت تاخیر در پرداخت از سوی سازمان های  بیمه وپیگیری لازم تا حصول نتیجه 
 5.  نظارت برثبت وارسال آمار بیمارستان ها به تفکیک مصدومین  ترافیکی ،بیماران  نیازمند و صعب العلاج بیمارستانها وپیگیری تا دریافت  اعتبار مربوطه
 6.   نظارت وپیگیری برتهیه اسناد ارسالی به سازمان های  بیمه سلامت،نیروهای مسلح، تامین اجتماعی ،کمیته امداد و سایر سازمانهای طرف قرارداد ( اعم از بانکها ، بیمه هاو... )
 7.  پیگیری مطالبات و کسورات از سازمانهای طرف قراردادو تشکلیل جلسات درون سازمانی  با همکاری همکاران مراکز
 8.  مراجعه  منظم  ومکرر به سازمان های بیمه وپیگیری ودریافت دستورالعمل سازمان های بیمه وانتقال به مدیران اجرایی در بخش درمان  
 9.  پیگیـری  وهمکاری  مناسب با نمایندگان سازمان های  بیمه  وبرگزاری جلسات برون سازمانی  با حضور نمایندگان سازمانهای طرف قرارداد جهت بررسی مسائل و مشکلات بیمه ای
 10. تنظیم  درآمدهای  درمانی و دارویی با توجه به آمار عملکرد واحدهای تابعه
 11. نظارت بر ثبت اطلاعات سامانه سجاد توسط مراکز

 

شرح وظایف مسئول پذیرش:

1. برخورد مناسب با بیمار و راهنمایی مراجعین جهت ارجاع به واحدها و بخشهای مختلف
2. بررسی مدارک بیماران در زمان پذیرش
3. پذیرش بیماران (بستری ، سرپایی ، اورژانس و تحت نظر )
4. تشکیل پرونده به همراه ثبت دقیق آدرس و مشخصات بیمار از روی مدارک معتبر طبق مقررات
5. تنظیم کارت اندکس الفبایی برحسب نام و نام خانوادگی بیماران به منظور شناسایی آنها بصورت الکترونیکی
6. ثبت مشخصات بیماران در دفتر پذیرش هنگام پذیرش
7. ثبت مشخصات هویتی و آدرس آورنده یا همراه بیمار
8. ثبت مشخصات و سمت اعزام کننده بیمار
9. اخذ رضایت نامه های لازم در پشت برگ پذیرش (و رضایتنامه TL) طبق قوانین و مقررات
10. ثبت اطلاعات بیمار و شماره دهی پرونده از طریق کامپیوتر و ثبت اطلاعات در کامپیوتر
11. ارسال پرونده بیمار به بخش پس از اطمینان از آمادگی پرسنل بخش برای پذیرش بیمار
12. ایجاد ارتباط منطقی با بخش جهت مبادله اطلاعات بیماران
13. اطلاع به مسئولین بیمارستان و نیروی انتظامی در مواردی که طبق قانون مشخص شده است
14. تعیین نوبت مجدد پذیرش طبق دستور پزشک
15. ثبت گواهی فوت بیماران و اطلاعات مربوط به متوفیان در دفتر مربوطه

 

کلمات کلیدی:
درآمد.پذیرش     شرح.وظایف     بیمارستان.سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   6 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >