آشنایی با طرح تکریم ارباب رجوع

1401/1/10 0:0

 

 

آشنایی با طرح تکریم ارباب رجوع:

دولت برای افزایش سطح رضایت مردم از خدمات دولتی (درمانی) طرحی موسوم به طرح تکریم ارباب رجوع را راه اندازی مونده و دستگاه های دولتی را ملزم به اجرای آن نموده است. يكي از هدفهاي اصلي هر سازمان، جلب رضايت مشتريان و خدمت گيرندگان از طريق ارائه خدمات با كيفيت مطلوب است. در نظام اداري و اجرايي نيز رضايت مردم از خدمات دستگاههاي دولتي يكي از شاخصهاي اصلي بخش كارآموزي و رشد و توسعه مي باشد و مولفه هايي از قبيل سرعت، صحت و دقت در انجام كار مراجعان، چگونگي رفتار و برخورد با خدمت گيرندگان و اطلاع رساني مناسب، عواملي هستند كه رضايمندي خدمت گيرندگان و مراجعين دستگاههاي دولتي را به دنبال دارد..

 

در این راستا بیمارستان سوانح سوختگی شهرستان گناوه  اقداماتی را در زمینه طرح تکریم ارباب رجوع انجام داده است که اهم ان به شرح ذیل می باشد:

 

 

1)      تشکیل و راه اندازی کمیته تکریم ارباب رجوع به منظور ارتقا سطح خدمات ارایه شده به مراجعین.

2)      تقویت و توسعه برنامه جمع اوری نظرات ارباب رجوع و پیگیری موارد شکایات ایشان.

3)      نصب تابلو راهنما در ورودی بخش ها و واحد ها.

4)      در اختیار گذاشتن شرح وظایف پرسنل مربوطه.

5)      نصب تابلوی منشور حقوق بیمار در ورودی کلیه بخشها.

6)      نصب تابلوی منشور حقوق کارکنان در ورودی کلیه بخشها.

7)      در اختیار گذاشتن فرم نظر سنجی به ارباب رجوع به منظور ارایه نظرات و پیشنهادات و انتقادات خود.

8)      راه اندازی واحد رسیدگی به شکایات ارباب رجوع.

9)      راه اندازی سایت اینترنتی بیمارستان.

10)   تهیه و نصب پرده بین تختهای بستری در کلیه بخشهای بیمارستان .

11)   اجرای قوانین طرح انطباق جهت رفاه حال بیماران.

12)   تشکیل جلسات ماهیانه کمیته طرح تکریم ارباب رجوع.

13)   تهیه و تکثیر پمفلت اطلاعات و مقررات بیمارستان و اریه به کلیه بیماران و همراهان.

14)   نصب خطوط راهنما جهت بخشهای بستری.

15)   ارایه خدمات مددکاری به بیماران بی بضاعت از جمله تخفیف هزینه درمان از طرف واحد مددکاری و خیریه بیمارستان.

16)   برگزاری کلاسهای آموزشی به بیماران و همراهان.

17)   وجود دستگاه پوز  جهت اریه خدمات بهتر.

18)   تهیه اتیکتهای مخصوص نام جهت پرسنل واحدهای بالینی و درمانی.


 

کلمات کلیدی:
طرح.تکریم     ارباب.رجوع     بیمارستان.سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   10 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >