واحد تجهیزات پزشکی

1402/3/14 0:0

نام و نام خانوادگی:خانم مریم غلامی

سمت:مسئول تجهیزات پزشکی

تحصیلات:کارشناس تجهیزات پزشکی

سابقه کار:1سال و2ماه

شماره تماس:07733124600

شرح وظایف تجهیزات  پزشکی:

 1. بررسی نیازهای تجهیزات مراکز
 2. پیگیری و تشکیل ماهیانه کمیته تجهیزات پزشکی با حضور اعضاء
 3. نظارت بر خرید تجهیزات پزشکی مرکز اعم از مصرفی و غیرمصرفی مطابق با آیین نامه مالی معاملاتی دانشگاه
 4. کنترل و مطابقت تجهیزات پزشکی خریداری شده از شرکت ها با اصل فاکتور در زمان تحویل
 5. حضور در زمان نصب و آموزش تجهیزات پزشکی خریداری شده
 6. بازدید منظم از تجهیزات پزشکی کلیه بخش های بیمارستان
 7. انجام تعمیرات اولیه تجهیزات پزشکی پایه در مراکز
 8. نظارت و پیگیری بر انجام کالیبراسیون و کنترل کیفی تجهیزات پزشکی مرکز
 9. -به روزرسانی شناسنامه تجهیزات پزشکی مطابق با انتظارات و درخواست - کارشناس ستادی اداره تجهیزات پزشکی (درج اطلاعات خرید تعمیرات – کالیبراسیون – قرارداد نگهداشت و ...)
 10. الزام به شرکت در کارگاه های آموزشی تجهیزات پزشکی برگزار شده توسط اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه
 11. نظارت بر نحوه صحیح قراردادهای منعقد شده تجهیزات پزشکی اعم از خرید، نگهداشت، کالیبراسیون و ...
 12. بازدید از تجهیزات پزشکی اسقاطی مرکز و تأیید اولیه قبل از ارسال به دانشگاه
 13. همکاری با سوپروایزر آموزشی بیمارستان جهت استخراج نیازهای آموزش تجهیزات پزشکی و برنامه ریزی جهت آموزش پرسنل
 14. بازدید روزانه از سایت imed.ir و اخذ آخرین اخبار و اطلاعیه ها و در صورت نیاز اطلاع رسانی به مدیریت و پزشکان
 15. بازدید از فروشگاه های عرضه تجهیزات و ارسال فرم بازدیدها به اداره تجهیزات پزشکی دانشگاه
 16. نظارت بر حسن اجرای طرح ثبت تجهیزات پزشکی
 17. لزوم اطلاع از آخرین دستورالعمل های آیین نامه مالی- معاملاتی ابلاغ شده دانشگاه

 

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
واحد     .تجهیزات.پزشکی     بیمارستان.سوانح.سوختگی     شهرستان     .گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   6 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >