واحد انبار

1400/3/9 0:0

نام و نام خانوادگی:آقای حیدررستگار

سمت:مسئول انبار

تحصیلات:

سابقه کار:

شماره تماس:07733124600

شرح وظایف مسئول انبار:

 

  1. ·  صدور به موقع درخواست خرید کالا ، قبض انبار و حواله انبار- تطبیق صدور درخواست خرید کالا با کالای خریداری شده
  2. ·  تعیین مکان مناسب برای انبار و وسایل و اتخاذ تدابیر لازم برای چیدمان مناسب
  3. ·  صورت برداری از کالاهای موجود در انبار در فواصل زمانی معین و مطابقت با نرم افزار نظام نوین مالی
  4. ·  دریافت و نگهداری کالاهای برگشتی و صدور قبض برگشتی
  5. ·  ارائه گزارش کالاهای مازاد به مسئول مافوق در فاصله زمانی معین- تهیه گزارشات لازم جهت مسئول مافوقع و کسر کردن ورودیها و خروجی های کالا ازانبار ( حواله و رسید انبار

 


تاریخ بروز رسانی:   23 شهريور 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >