واحد نگهبانی و حراست

1402/1/12 0:0

 

نام و نام خانوادگی :آقای رحیم درفشیان

سمت:مسئول نگهبانی

سابقه کار:

شماره تماس:07733124600

نام و نام خانوادگی :آقای عبدالجلیل بهمنی

سمت:نگهبان

سابقه کار:

شماره تماس:07733124600

نام و نام خانوادگی :آقای کورش حیات داودی

سمت:نگهبان

سابقه کار:

شماره تماس:07733124600

نام و نام خانوادگی :آقای رحیم درفشیان

سمت:نگهبان

سابقه کار:

شماره تماس:07733124600

نام و نام خانوادگی:آقای علی حیات داودی

سمت:نگهبان

سابقه کار:

شماره تماس:07733124600

 

شرح وظایف واحد نگهبانی و حراست:

  1. حفظ و حراست از ساختمانها، تاسیسات و اموال در ساعات اداری و غیر اداری
  2. کنترل دائم عبور و مرور و نظارت بر ورود و خروج افراد و اموال در ساعات غیر ادرای
  3. جلوگیری و ممانعت از ورود و خروج غیر مجاز افراد، اموال و تجهیزات در ساعات اداری و غیر اداری
  4. نظارت و سرکشی به قسمت های تعیین شده و مراقبت از اموال و دارائیها
  5. دریافت مجوزهای ورود و خروج کالا و کنترل دقیق و ثبت اطلاعات مورد نظر در دفاتر مربوطه
  6. اطلاع رسانی فوری حوادث و اتفاقات ناگهانی نظیر آتش سوزی، دزدی و خرابی به ماموران نیروی انتظامی و مسئولان مربوطه
  7. مراقبت در حفظ و ایمنی افراد، ساختمانها و اموال و ارائه خدمات و کمک های لازم در مواقع اضطراری
  8. بازدید از کلیه بخش ها و واحدها پس از خاتمه کار و حصول اطمینان از وضعیت مناسب اماکن، ساختمانها و ...
  9. رعایت ضوابط و دستورالعمل های حفاظتی و امنیتی در کنترل ورود و خروج و محافظت از ساختمانها و انجام سایر امور محوله
  10. انجام سایر امور محوله در حوزه وظایف سازمانی از سوی مقام مافوق.

 

 

کلمات کلیدی:
نگهبانی.حراست     شرح.وظایف     بیمارستان.     سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   6 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >