واحد کارپردازی

1402/3/15 0:0

نام و نام خانوادگی:آقای علی  مولایی

سمت:مسئول کارپردازی

تحصیلات:کارشناس حسابداری

سابقه کار:13سال و 11ماه

شماره تماس:07733124600

*********************************************************

نام و نام خانوادگی:آقای عبدالرحمان احمدی

سمت:کارپرداز

سابقه کار:21سال

شماره تماس:07733124600

 

شرح وظایف واحد کارپردازی:

1)      كليه خريدها الزام به داشتن درخواست خريدخواناو دستور مقام مجاز مالي و پس از تأمين اعتبار لازم اقدام به خريد نمايد.

2)      درزمان خريد به نوع كالاي خريداري شده دقت نماييد، طبق درخواست مسئولين واحد و نظريه كارشناس فني اقدام به خريد نمايد.

3)      درهنگام خريد شخصاً حضور و بانازلترين بهاي ممكن خريداري و قبل از خريد اگر از مبلغ معادلات کوچک بالا برود حتماً سه فقره استعلام بها در پاكتهاي در بسته از سه فروشنده معتبركه داراي كداقتصادي و يا كدپستي و يا نمايندگي انحصاري فروش كالا باشد تهيه و نسبت به بازگشايي آن در حضور مسئولين در فرم مخصوص صورتجلسه اقدام نمايد و پس ازتعيين و بررسي قيمتها اقدام به خريد نمايد.

4)      درزمان خريد كالا حتماً به نوع جنس خريداري شده شامل ابعاد، ساخت و يا مدل و مشخصات فني كامل جنس اعم از رنگ ،جنس، وزن، تعداد و ساير... دقت نمايدتماماً در فاكتور خريد قيد و جنس تحويل گرفته شده به انبارتحويل گردد و در صورت امكان شخصاًجنس خريداري شده را تحويل گرفته وحمل نمايد.

5)      كارپرداز موظف است درزمان خريد كالا و اخذ فاكتور بدون قلم خوردگي و قيد تاريخ و مشخصات كامل خريدار و آدرس وكد اقتصادي و كنترل جمع مبلغ و نوشتن اعداد به حروف اقدام نمايد.

6)      كارپرداز موظف است در بدو خريد رعايت كليه نكات آئين نامه مالي و معاملات دانشگاه را رعايت درصورت عدم آگاهي حتماً قبل از خريد سوال و اطلاعات لازم كسب سپس اقدام به خريد نمايد.

7)      كارپرداز بعد از خريد و تحويل جنس به انبار نسبت به پي گيري اسناد ثبت در دفاتر مربوطه و تنظيم خلاصه و رسيدگي و آماده نمودن جهت پرداخت شخصاً اقدام نمايد.

8)      كارپرداز بعد از دريافت درخواست خريد نسبت به دسته بندي خريد به صورت فوري و غير فوري به تشخيص مسئول تداركات اقدام نمايد در صورت هر گونه مشكلي فوراً مراتب را به مسئول مربوطه اطلاع تا در خصوص رفع مشكل وپي گيري لازم اقدام گردد.

9)      كارپرداز در بدو خريد و امضاء هر گونه سند حتماً از جزئيات سند مطلع و پس از امضاء تمامي مسئوليت قانوني و شرعي به عهده وي مي باشد.

10)   كارپرداز موظف است كليه اسناد پرداخت شده و غيره را طبقه بندي نموده و در دفاتر خود ثبت و رسيد پرداخت نگهداري و زمان پرداخت مدارك مستند بانكي و يا نقدي پرداخت داشته باشد.

11)   كارپرداز موظف است از نظر اخلاق اسلامي و اداري و رعايت تمامي نكات ارباب رجوع و فروشنده و طلب كاران و ساير را بنمايد.

12)   كليه موارد مورد نياز در خريدهاي داخل شامل: درخواست خريد، فاكتور جديد، رسيد يا حواله انبار، رسيد فرسوده انبار، در صورت نيار صورتجلسه خريد كالا، صورتجلسه نصب،گواهي انجام كار و در صورت نياز قرارداد و ساير موارد مورد نياز اسناد تهيه و پيوست نمايد.

13)   به پيوست تعداد11 برگ آئين نامه جديد مالي ومعاملاتي دانشگاه جهت مطالعه و رعايت مفاد آن تحويل مي گردد.

14)   انجام ساير امور محوله در چار چوب وظايف قانوني.


 

 

 


 

کلمات کلیدی:
واحد.کارپردازی     سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   6 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >