مدیر داخلی

1402/1/15 0:0

 

نام و نام خانوادگی:آقای امیر زارع

سمت:مدیر داخلی

تحصیلات:کارشناس مدیریت

سابقه کار:8سال

شماره تماس:07733124600 

شرح وظایف مدیر داخلی:

 1. شرکت در جلسات ، تحول اداری، آموزش، کمیته های بیمارستانی و غیره.
 2. تعیین خط مشی و نظارت بر حسن اجرای آن
 3. کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از رئیس بیمارستان
 4. تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستان
 5. تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد – راه حل مناسب جهت ریاست بیمارستان
 6. ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیتها و عملیات کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 7. تقسیم فعالیتها بین مسئولان واحدهای تحت سرپرستی و ارائه آموزش و راهنمایی آنان
 8. ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت امر و تشویق و تنبیه کارکنان
 9. نظارت بر نحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت سرپرستی
 10. شرکت در جلسات مربوط به امور بیمارستانها از طرف ستاد مرکزی و معاونتهای دانشگاه
 11. هماهنگی با مترون بیمارستان در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه
 12. پیگیری جهت رضایتمندی بیمار و مددجویان
 13. نظارت بر حسن اجرای شرح وظایف سطوح مختلف کارکنان تحت سرپرستی
 14. سازمان دهی فعالیتهای مربوط و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات واحدهای تحت سرپرستی
 15. جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظر ساختمان و تجهیزات و نیاز به تعمیرات اساسی و یا بازسازی و تهیه گزارشات مربوط پیرامون آن جهت مقام مافوق
 16. مطالعه و بررسی در مورد وسایل و لوازم مصرفی، غذایی و دارویی و تجهیزات مورد نیاز بیمارستان و تهیه و تنظیم طرحهای مربوط به خرید، توزیع، نگهداری و کنترل آنها به منظور استفاده صحیح از وسایل.

 

 

کلمات کلیدی:
امیر.زارع     مدیر.داخلی     شرح.وظایف     بیمارستان.سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   1 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >