سوپروایزر بالینی

1402/1/15 0:0

 


 

نام و نام خانوادگی:خانم مریم ابراهیم زاده

سمت:سوپروایزر بالینی

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه کار:26سال

شماره تماس:07733124600

نام و نام خانوادگی:خانم مریم بم جلال

سمت:سوپروایزر بالینی

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه کار:23سال و2 ماه

شماره تماس:07733124600

نام و نام خانوادگی:خانم لیلی احمدی

سمت:سوپروایزر بالینی

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه کار:8سال و 9 ماه

شماره تماس:07733124600

نام و نام خانوادگی:آقای شادمان رحمانی

سمت:سوپروایزر بالینی

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه کار:25سال و 5 ماه

شماره تماس:07733124600

 

نام و نام خانوادگی:آقای منصور زارعی

سمت:سوپروایزر بالینی

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه کار:9سال و 2 ماه

شماره تماس:07733124600

 

 

نام و نام خانوادگی:آقای یوسف سلیمی پور

سمت:سوپروایزر بالینی

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه کار:29سال و 9 ماه

شماره تماس:07733124600

 

 

نام و نام خانوادگی:خانم رویا احمدی

سمت:سوپروایزر بالینی

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه کار:7سال و 1 ماه

شماره تماس:07733124600

 

نام و نام خانوادگی:خانم لیلا خضری

سمت:سوپروایزر بالینی

تحصیلات:کارشناس پرستاری

سابقه کار:17سال و 7 ماه

شماره تماس:07733124600

شرح وظایف:

 1. کسب دستور و برنامه کار از مدیر خدمات پرستاری
 2. مشارکت و همکاری در جمع آوری اطلاعات پیرامون مرکز بهداشتی درمانی توانبخشی
 3. همکاری با مدیر پرستاری در تنظیم و تدوین اهداف و خط مشی­های واحدهای ذیربط با همکاری سایر مسئولین 
 4. ارائه پیشنهادات لازم در جهت ایجاد تغییرات مناسب در سیستم خدمات پرستاری    مشارکت و همکاری در   
 5. برنامه­ ریزی­های آموزشی کارکنان، دانشجویان ، مددجویان / بیماران
 6. برنامه ریزی و هماهنگی در پذیرش و برنامه ریزی ترخیص مددجویان / بیماران
 7. تهیه و تنظیم گزارشات کمی و کیفی از وضعیت موجود سرویس دهندگان، سرویس گیرندگان، عملکرد ....واحدهای ذیربط
 8. ایجاد هماهنگی بین واحدهای مختلف مرکز جهت ارائه خدمات مطلوب درواحدهای ذیربط
 9. تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحدهای مرتبط پرستاری (مربوط به کارکنان مددجویان / بیماران، محیط و ....) و اقدام جهت حل آنها 
 10. مشارکت در توزیع کارکنان پرستاری بر اساس توانائیها و نیازها در واحدها و شیفتهای مختلف
 11. شرکت در برنامه­های آموزشی به منظور ارتقای سطح آگاهی و مهارت خود در جهت ارائه روشهای موثرتر
 12.  شرکت در کمیته­های مختلف بیمارستانی و پرستاری (آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، نظارت و ارزشیابی ، رفاهی، توانبخشی و ...
 13. تامین و ایجاد شرایط مناسب و اقدام در زمان بروز فوریتها(تأمین نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات و ...
 14. هماهنگی درارجاع مددجو به خانواده، مرکز بهداشتی، درمانی، توانبخشی و ...
 15. نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کارکنان پرستاری(رعایت مقررات اداری / رعایت ضوابط کاری، اخلاقی و...
 16. نظارت و کنترل مستمر بر نحوه ارائه خدمات پرستاری مبتنی بر استانداردها با استفاده از ابزرا مناسب(چک لیست و ...
 17. بازدید مستمر از واحدهای مرتبط بمنظور حصول اطمینان ازحسن ارائه خدمات ، ثبت و ارائه گزارش به مافوق
 18. ارائه راهنماییهای لازم به کارکنان، کمک و حمایت از آنها
 19. ثبت حوادث، وقایع غیرمترقبه، آمار(بیماران بد حال، پذیرفته شد، ترخیصی، فوت شده و....) وگزارش به مافوق
 20. همکاری و مشارکت در ارزشیابی اثر بخشی خدمات از طریق: حسابرسی کیفی / بررسی رضایتمندی مددجویان/ بررسی رضایت مندی کارکنان
 21. همکاری و مشارکت در ارزشیابی تأثیر برنامه­های آموزشی بر کیفیت ارائه خدمات پرستار
 22. کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری تجهیزات، داروها و ....
 23. انجام امورات بیمارستان در ساعات غیراداری و تعطیل توسط سوپروایزر مورد نظارت قرار میگیرد.
 24. انجام سایر امور محوله طبق دستور مافوق
 25.  ایجاد شرایط کاری مناسب و حسن تفاهم مابین افراد

 

کلمات کلیدی:
سوپروایزر-     بالینی     بیمارستان.سوانح     .سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   6 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >