معرفی بخش اوژانس

1402/2/27 0:0


 

 

بخش اورژانس                                                                                                                          

رئیس بخش: آقای دکتر ویسی زاده

سرپرستار بخش: خانم ساره امیری

پرسنل شاغل در این بخش شامل:1نفر پرستار،1نفر بهیار،1نفر منشی.

 

خدمات قابل ارائه در این بخش:

 خدمات در این بخش طبق استانداردهای کشوری انجام می شود که شامل:

1) پذیرش و درمان بیمارانی که دچار حوادث سوختگی شده اند.

2) انواع پانسمان های سوختگی که شامل پانسمان های سنتی و پانسمان های نوین می باشد.

3) ارائه خدمات در این بخش براساس قانون انطباق صورت می گیرد.

4) آموزش بیماران و همراهان در بدو ورود و ارائه پمفلت های آموزشی به بیماران.

 

اهداف بخش اورژانس:

1) ارتقا کیفیت خدمات درمانی و ارائه خدمات استاندارد

2) رضایتمندی بیماران و تکریم ارباب رجوع

3) رعایت حقوق و آگاهی گیرندگان خدمت

4) کنترل تسکین درد بیمار

5) پاسخ دهی در مواقع بحران

- این بخش دارای2 اتاق پانسمان-1 اتاق CPR- اتاق تریاژ و اتاق کثیف می باشد.

همراهان بیمار باید بدانند که:

1) خونسردی خود را حفظ کنند.

2)حفظ آرامش و سکوت در بخش،ارائه مراقبت به بیمار شما را با سهولت بیشتری همراه می کند.

3)اگر بیمار بصورت سرپایی به اورژانس مراجعه می کند حتما پس از انجام پانسمان به فیزیوپراپی مراجعه نماید،زیرا  ورزش و فیزیوتراپی در عضو سوخته باعث حفظ عملکرد و جلوگیری از مشکلات بعدی در عضو سوخته می شود،اگر دوست ندارید بیمارتان با دست و پای معیوب به منزل بازگردد. از کمک بی رویه به بیمار و بی حرکتی بیمار جدا" بپرهیزید و اجازه دهید بیمار تحرک داشته باشد.

4)بیمار حق دارد در اسرع وقت مراقبت مطلوب و موثر همراه با احترام کامل را بدون توجه بر عوامل نژادی،فرهنگی مذهبی از گروه درمان انتظار داشته باشد.

 


 

 

 

 

کلمات کلیدی:
ساره.امیری     بخش.اورژانس     بیمارستان.سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   6 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >