معرفی آزمایشگاه

1400/1/15 0:0
معرفی آزمایشگاه و نوع ارائه خدمات

معرفی واحد آزمایشگاه:
 

بخش آزمایشگاه بیمارستان سوانح و سوختگی به صورت شیفت صبح توسط پرسنل مجرب  در خدمت بیماران محترم می باشد،خدمات این بخش شامل بیماران سرپایی و بستری می شود.

در این بخش انواع آزمایشات زیر صورت می گیرد: :

CBC -ESR-CRP - گروه خون - آزمایش ادرار - آزمایش مدفوع - کشت ادرار - کشت مدفوع -کشت انواع مایعات بدن -کشت ترشحات حلق -کشت خون - کشت گلو - آزمایشهات بیوشیمی شامل آزمایش قند خون - چربیها ( شامل تری گلیسیرید -کلسترول -HDL -LDL ) آزمایشات کلیه ( شامل BUN -کراتی نین) آزمایشات کبدی ( شامل SGOT- SGPT -آلکالین فسفاتاز-بیلیروبین ) آلبوبین -پروتئین -سدیم -پتاسیم -کلسیم

 

شرح وظایف این بخش:

 انجام آزمایشات -نمونه برداری از بخش های بستری و غیر بستری - گرفتن کشت از بخشها - شرکت در جلسات آموزشی - رعایت اصول ایمنی در حین کار -همکاری و هماهنگی با مسئولین

پرسنل شاغل در این بخش شامل:1نفر کارشناس آزمایشگاه ،1نفر کارادن آزمایشگاه .


مسئول بخش: خانم سیما عرب زاده

سمت: مسئول آزمایشگاه

مدرک تحصیلی :کارشناس آزمایشگاه

سابقه کار:31سال

******************************

تکنسین آزمایشگاه:آقای عبداله عباسی

سمت:تکنسین آزمایشگاه

مدرک تحصیلی:کاردان آزمایشگاه

سابقه کار:31سال

 

کلمات کلیدی:
آزمایشگاه     سوانح.سوختگی    

تاریخ بروز رسانی:   22 شهريور 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >