معرفی بهبود کیفیت

1399/8/25 0:0

 

نام و نام خانوادگی:خانم رویا احمدی

پست سازمانی:مسئول بهبود کیفیت

تحصیلات:لیسانس پرستاری

سابقه کار:4سال7ماه

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

شرح وظایف کارشناس مسئول بهبود کیفیت:

شرح وظایف کارشناس مسئول دفتر بهبود کیفیت

کلمات کلیدی:
بهبود.کیفیت     مریم.ابراهیم.زاده     بیمارستان.سوانح.سوختگی    

تاریخ بروز رسانی:   2 آذر 1399

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >