معرفی بهبود کیفیت

1402/2/25 0:0

 

نام و نام خانوادگی:خانم رویا احمدی

پست سازمانی:مسئول بهبود کیفیت

تحصیلات:لیسانس پرستاری

سابقه کار:6سال7ماه

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

شرح وظایف کارشناس مسئول بهبود کیفیت:

شرح وظایف کارشناس مسئول دفتر بهبود کیفیت

 


کلمات کلیدی:
بهبود.کیفیت     بیمارستان.سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   12 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >