خدمات

1402/1/17 0:0

 

 

نام و نام خانوادگی:آقای نصراله نیک سرشت

سمت:مسئول خدمات

تحصیلات:سیکل

سابقه کار:25سال

 ******************************************

 

نام و نام خانوادگی:آقای داراب بویراحمدی

سمت: خدمات

تحصیلات:سیکل

سابقه کار:26سال

 ******************************************

 

نام و نام خانوادگی:آقای محمدحسن ویسی

سمت: خدمات

تحصیلات:دیپلم

سابقه کار:14سال

 ******************************************

 

نام و نام خانوادگی:آقای مصطفی خواجیری

سمت: خدمات

تحصیلات:سیکل

سابقه کار:12سال

 ******************************************

 

نام و نام خانوادگی:آقای علی درخشان

سمت:خدمات

تحصیلات:سیکل

سابقه کار:20سال

 ******************************************

نام و نام خانوادگی:آقای حسین شولی

سمت:خدمات

تحصیلات:سیکل

سابقه کار:18سال

 ******************************************

نام و نام خانوادگی:آقای محمدبازیاری

سمت: خدمات

تحصیلات:سیکل

سابقه کار:1ماه

 ******************************************

 

 

 

 

شرح وظایف خدمات:

1)نوشتن برنامه کاری پرسنل خدمات ،آبدارخانه

     2)برنامه ریزی در جهت نظافت عمومی بیمارستان

     3)تعیین محل کار خدمتگزاران ˛ نظارت بر امور نظافت و تعیین ساعات شیفت آنها

     4)پیگیری در جهت تخلیه زباله های معمولی و سوزاندن زباله های عفونی

     5)راهنمایی دادن تعلیمات لازم به کارکنان تحت سرپرستی در حین انجام وظایف محوله آنان

     6)تهیه گزارشات لازم و اطلاع فوری اتفاقات و حوادث به مسئول مربوطه

     7)نظارت در جهت رعایت لباس فرم پرسنل تحت سرپرستی

     8)سرکشی مداوم از قسمت های مختلف بیمارستان با هماهنگی کارشناس بهداشت محیط

     9)نظارت بر اطفاء حریق

     10)نظارت بر حسن انجام کار پرسنل خدماتی

     11)انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

     12)تی و جارو زدن کلیه راهروها و پله های موجود در بیمارستان مخصوصا دیوارها و گوشه های زمین

     13)شستن توری های موجود در کلیه راهروها و پله ها به طور هفتگی

     14)شستن پنجره ها و شیشه های موجود در راهروها و واحدهای اداری و بخش ها به طور هفتگی

     15)نظافت سطوح دیوارهای کلیه راهروها و واحدهای اداری و بخش ها به طور روزانه

     16)جارو زدن سرتاسر محوطه داخلی بیمارستان به طور روزانه

     17)تخلیه و جمع آوری کلیه زباله های موجود در فضاهای داخلی بیمارستان به طور روزانه

     18)تعویض کیسه های زباله موجود در واحدهای اداری و درمانی به طور روزانه

     19)شستن سطل زباله های موجود در واحدهای اداری و درمانی

     20)حمل و بارگیری مواد و لوازم وارد شده جهت استفاده روزانه بیمارستان

     21)آماده کردن و پذیرایی در جشن ها و مراسمات برگزار شده در بیمارستان

     22)شستن و تحویل گرفتن و تحویل دادن البسه مورد استفاده بخش ها و کارکنان طبق برنامه هفتگی بخش ها

     23)نظافت اتاق اساتید و آوردن غذا جهت اساتید بیمارستان و شستن دستشویی و توالت های موجود در اتاق های اساتید به صورت روزانه

     24)حویل گرفتن وسایل مورد احتیاج اساتید از انبار مرکزی طبق درخواست

     25)تحویل گرفتن وسایل و مواد شوینده از انبار مرکزی بیمارستان به طور ماهانه

     26)تعویض و شستشوی پارچه های بین ها و پایه های بین ها به طور روزانه

     27)قرار دادن کیسه های پارچه ای در داخل بین و تعویض به موقع آن به طور هفتگی

     28)ضدعفونی صندلی چرخدار  و برانکارد و صندلی همراهان با ضدعفونی کننده به طور هفتگی

     29)شستشوی یخچالهای بخش ها با مواد شوینده و آب به طور هفتگی

     30)ضدعفونی گوشی تلفن و دستگیره دربها و ایستگاه پرستاری با الکل به طور روزانه

     31)تحویل دادن نمونه مورد آزمایش به آزمایشگاه و تحویل جواب طبق درخواست بخش ها

     32)انجام سایر امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

    

 


کلمات کلیدی:
واحد.خدمات     بیمارستان.سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   6 شهريور 1402

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >