دلایل پوشیدن دستکش در بخش های درمانی

1395/5/8 0:0
به دلایل زیر پوشیدن دستکش در بخش های درمانی ضروری است

جهت پیشگیری از انتقال  میکرو ارگانسیم ها از دست کار کنان به بیماران و یا از یک بیمار به دیگری در حین

ارائه مراقبت یا خدمات

جهت پیشگیری از انتقال بیماری از بیماران به کار کنان

ضرورت استفاده یا  عدم استفاده از دستکش و انتخاب نوع  مناسب آن و انتخاب نوع مناسب آن ( دستکش تمیز یا استریل )

در موقعیت های مختلف ارائه  خدمت و یا مراقبت از بیماران منطبق با موازین احتیاط های استاندارد و تماس  می باشد .

 در زمانی که پیش بینی می نما ئید در حین ارائه خدمات و یا مراقبت از بیماران احتمال آ لودگی دست ها با خون و سایر ترشحات و مواد بالقوه عفونی ویا غشاء مخاطی و پوست ناسالم  آنان  وجود  دارد دستکش بپوشید .

به یاد داشته باشید که به لحاظ  رعایت موازین پیشگیری و کنترل عفونت پوشیدن دستکش ضرورت رعایت بهداشت دست ( با استفاده از آ ب وصابون ویا الکل  Hond   rab) منتفی نمی نمائید.

از یک جفت دستکش فقط برای ارائه ی خدمات ویا مراقبت از یک بیمار استفاده نما ئید در صورت گذر از یک قسمت آلوده بدن به قسمت تمیز بدن دستکش ها تعویض شوند .علت پوشیدن دستکش این است که هم از الوده شدن دست ها در هنگام معاینه جلوگیری شود و هم از انتقال میکرو ارگانیسم های دست به بیمار ممانعت به عمل آ ورد

پوشیدن دستکش نیاز به شستن را مرتفع نمی سازد . دست ها باید بلافاصله قبل و بعد از دستکش شسته شوند .

دستکش های  پزشکی , چه جراحی و چه معاینه .  یکبار مصرف بوده و باید فقط برای یک بیمار استفاده شده و سپس دور انداخته شوند . اگر در حین درمان دستکش پاره یا سوراخ شود بلا فا صله تعویض گردد.

 

منبع پرسنل اورژانس بیمارستان سوختگی


تاریخ بروز رسانی:   17 بهمن 1395

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | ارسال به ايميل
< >