مديرداخلی بیمارستان

1400/3/15 0:0

                           

 

نام و نام خانوادگی:آقای امیر زارع

پست سازمانی:مدیر داخلی

تحصیلات:فوق لیسانس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

سابقه کار:8 سال و 7 ماه

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

 1)مسئول گسترش شبکه ها( شبکه بهداشت و درمان شهرستان گناوه)

 

شرح وظایف مدیر داخلی:

1)کسب خط مشی و دستورالعمل اجرایی و برنامه کلی از ریاست بیمارستان.

2)شرکت در جلسات تحول اداری،آموزش،کمیته های بیمارستانی و...

3)تطبیق و هماهنگی امور بیمارستان با توجه به استانداردهای بیمارستانی.

4)تهیه و تنظیم گزارش از فعالیت و مشکلات واحدهای بیمارستان همراه با ارائه پیشنهاد به ریاست بیمارستان.

5)ایجاد هماهنگی و هدایت فعالیت ها و عملیات کلیه واحدهای تحت مدیریت.

6)ایجاد تدابیر لازم و ارائه راهکارهای اساسی در جهت افزایش انگیزه در کارکنان تحت مدیریت و تشویق و تنبیه کارکنان.

7)نظارت برمحوه عملکرد کلیه واحدهای تحت مدیریت.

8)هماهنگی با مدیر خدمات پرستاری در بخشهای درمانی و واحدهای مربوطه.

9)جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازهای کلی بیمارستان از نظیر ساختمان،تجهیزات،وسایل مصرفی و...و گزارش به مافوق.

10)انجام امور محوله از طرف مافوق.

 

             

 

 

 

                            

کلمات کلیدی:
مدیران     بیمارستان    

تاریخ بروز رسانی:   22 شهريور 1400

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >