کمیته اخلاق پرشکی

1402/6/12 0:0

 

 

 

 

 

·        

 

           عنوانکمیته:کمیته اخلاق بالینی

·         رئیس کمیته:دکتر محمدرضا شبانکاره

·         دبیر کمیته:فاطمه رزاقی

 

·         توالی برگزاری کمیته:ماهانه

 

 

 

هدف از برگزاری کمیته :
این کمیته جهت ارائه رهیافت های لازم در زمینه نحوه استفاده مطلوب از یافته های علوم تجربی و امکانات تشخیصی درمانی و مراعات ارزش های متعالی اسلامی در امور پزشکی تشکیل می گردد و زمینه ساز اعتقاد متقابل بین جامعه پزشکی و مردم و مراجعین به بیمارستان می باشد.


 

 

 

کلمات کلیدی:
کمیته     اخلاق.بالینی     بیمارستان     .سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   19 مهر 1402

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >