ریاست بیمارستان

1401/2/15 0:0

 

نام و نام خانوادگی:آقای دکتر محمدجواد طاهری

پست سازمانی:ریاست بیمارستان

تحصیلات:دکترای عمومی

سابقه کار:7سال7ماه

شماره تماس:07733124600

پست الکترونیکی:

سوابق اجرایی:

 1)کلینیک شبانه روزی فرجام در تهران سال93-91

2)پلی کلینیک ترک اعتیاد کوشا در تهران سال92

3)پزشک اورژانس بیمارستان سوانح سوختگی گناوه از سال 94 تا کنون

4)پزشک اورژانس بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) گناوه از سال 94 تا کنون

5)ریاست بیمارستان سوانح سوختگی گناوه از سال 1395 تا کنون

6)سرپرست بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) از اسفندماه سال1395 لغایت آبانماه1396

 

شرح وظایف ریاست بیمارستان :

1)نظارت و سرپرستی کلیه امور بهداشتی ،درمانی و اداری بیمارستان.

2)تعیین خط مشی های لازم به مسئولین واحدها.

3)نظارت و سرپرستی بر تنظیم بودجه سالانه و امضاءاسناد مالی پس از رسیدگی.

4)بررسی وضعیت نیروی انسانی و تجهیزات بیمارستانی بمنظور تأمین نیازمندیهای مرکز.

5)ارائه آمار و گزارشات مداوم به مقامات ذیربط دانشگاه.

6)امضاء کلیه نامه ها،احکام،مکاتبات اداری و مالی مرکز.

7)تأیید نهای ارزشیابی سالانه کارکنان.

8)اجرای کلیه دستورالعمل های ابلاغی از طرف دانشگاه.

9)شرکت در دوره های لازم مدیریتی و معرفی کارکنان مرکز جهت شرکت در دوره های لازم جهت ارتقاءمهارتهای شغلی.

10)اجرای سایر دستورات مقامات ذیربط دانشگاه در مرکز.

 

 


 


کلمات کلیدی:
دکتر.محمدجواد.     طاهری     ریاست.بیمارستان     سوانح.سوختگی     شهرستان.گناوه    

تاریخ بروز رسانی:   27 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >