اقدامات انجام شده در واحد بهبود کیفیت

1400/4/6 0:0

 اقدامات انجام شده در واحد بهبود کیفیت:

* برنامه عملیاتی بیمارستان.

* برنامه استراتژیک بیمارستان.

* آیین نامه کمیته های بیمارستانی.

* کتابچه فرآیندهای بیمارستان.

*نکات مهم هموویژلانس.

*7قانون دارویی.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:
بهبود     -     کیفیت     سوانح.سوختگی    

تاریخ بروز رسانی:   25 ارديبهشت 1401

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ
< >