کتابچه فيزيوتراپي

1396/5/5 0:0
مــــركز فــــيزيوتراپي ســطــح 2 :
تعريف : به مركز فيزيوتراپي اتلاق مي شود كه در بيمارستان شهرستان مستقر مي باشد بنابر اين خدمات فيزيوتراپي در بيمارستان سوا نح و سوختگي گناوه بر اساس جدول فوق سطح 2 مي باشد .

نياز به ارائه خدمات پزشكي در جنبه هاي مختلف پيشگيري ، درمان و توان بخشي گستره وسيعي يافته است . تامين مطلوب اين خدمات امروزه به شكل گسترده اي تخصصي شده و در حيطه علوم پزشكي ارايه انواع روش هاي خاص تشخيصي ومداخله اي بر عهده گرو ههاي مختلفي از متخصصين قرار گرفته است . اين روند تخصصي شدن امكان ارائه خدمات با كيفيت بهتر و با دقت و سرعت بيشتري را فراهم نموده است . ارائه خدمات فيزيوتراپي نيز از اين قاعده مستثني نيست و لازم است امر بررسي نياز هاي موجود با در نظر گرفتن طرح هاي بهينه سازي آني مورد توجه دست اندركاران قرار گيرد . اما قدم اول در اين راه مشخص نمودن استانداردهاي مورد قبولي است كه به عنوان حداقل هاي مورد نياز بتوان وضعيت موجود را با آنها سنجيد .

هدف اصلي تعيين شاخص هاي كمي و كيفي استاندارد سازي ارائه خدمات فيزيوتراپي بر اساس سطوح تعريف شده ارايه خدمات بيمارستاني است تا بتوان بر اساس آن و پس از تعيين حداقل هاي مورد نياز وضعيت موجود را بررسي نموده و كاستي هاي احتمالي را با برنامه ريزي دقيق رفع نمود.

شما همكاران و همشهريان محترم مي توانيد در اين كتابچه با بخش فيزيوتراپي بخصوص فيزيوتراپي سوانح و سوختگي آشنا شويد .

براي دريافت (دانلود) اين كتابچه از قسمت زير و فايل متن و يا بر روي آيكون هاي پايين اقدام نماييد.

       

کلمات کلیدی:
کتابچه.فیزیوتراپی    

تاریخ بروز رسانی:   14 آبان 1396

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | فايل متن | ارسال به ايميل
< >